fbpx

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA
Dotycząca posiadanych danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż:

 1. Pani/Pana dane osobowe znajdują się w Bazie Kontrahentów AB KLIMA Anna Sochur, Beata Walentyńska-Godzwon.
 1. Administratorem Pani/Pana danych jest AB KLIMA Anna Sochur, Beata Walentyńska-Godzwon z siedzibą w Krasnem 25C, 36-007 Krasne, NIP 8133083644
 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji procesów marketingowych i handlowych z kontrahentami w szczególności realizacji procesów marketingu bezpośredniego oraz internetowego, informowania o produktach znajdujących się w ofercie handlowej AB KLIMA promocjach, wyprzedażach, konkursach, czy organizowanych szkoleniac
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyłączeniem przypadku powierzenia danych firmie windykacyjnej, transportowej, księgowej, kancelarii prawnej które następuje na mocy umowy powierzenia przetwarzania lub innemu podmiotowi na podstawie obowiązujących przepisów praw
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danyc
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie realizacji procesów handlowyc Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji handlowej.
 1. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 1. W celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu praw wynikających z faktu przetwarzania danych osobowych przez AB KLIMA prosimy o kontakt mailowy z Administratorem Danych Osobowych poprzez wysłanie informacji mailowej na adres: chigo@chigo.pl

Aby pobrać plik Polityka Prywatności, kliknij POBIERZ DOKUMENT

Wypisanie się z listy marketingowej.

Wypisanie się z wiadomości E-MAIL.
Na adres chigo@chigo.pl wyślij email w temacie: „Proszę o wypisanie mnie z listy mailingowej” / w treści proszę podać Imię i nazwisko, nazwa firmy  oraz adres e-mail.

Wypisanie się z wiadomości SMS
Na adres chigo@chigo.pl wyślij email w temacie: „Proszę o wypisanie mnie z listy SMS” / w treści proszę podać Imię i nazwisko, nazwa firmy numer telefonu.

Wypisanie się z otrzymywania informacji drogą pocztową.
Na adres chigo@chigo.pl wyślij email w temacie: „Proszę o wypisanie mnie z listy wysyłkowej” / w treści proszę podać Imię i nazwisko, nazwa firmy i adres korespondencyjny.

Więcej informacji udzielamy pod:
(17) 229 66 61
chigo@chigo.pl

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

FreshMail.pl